E-postanızı kaydedin

İhracat Kapasitenizi Genişletin
HİSER Projesi Destekleriyle

Bilişim, eğitim, lojistik ve diğer hızla gelişen sektörlerde faaliyet gösteriyorsanız, HİSER Projesi destekleri ile global pazarda rekabet edebilirliğinizi artırabilirsiniz. Türkiye'nin ihracat potansiyelini güçlendirmeyi amaçlayan bu devlet destekli program, firmalara uluslararası pazarlarda yer edinme fırsatı sunar.

Destek Limitleri ve Süresi


Destek Süresi Destek Limiti Limit Türü
3 Yıl
%75 Gider Karşılama
Faaliyet Bazında

Nasıl Başvurmalısınız?


Dijital Sağlık Turizmi olarak, bu süreçte size adım adım rehberlik ediyor, başvurunuzun her yönüyle tam ve doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz. Böylece, firmanız gereksiz yere zaman kaybetmeden desteklerden azami düzeyde yararlanabilecek.

Küresel arenada markanızı tanıtmak için HİSER Projeleri geliştirmek istiyorsanız ve bu süreçte alabileceğiniz teşvikler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Uzman ekibimiz, başvuru süreçlerinde sizi yönlendirerek maksimum desteği almanıza yardımcı olacaktır.DST Yanıtlıyor:
tüm sorularınızın yanıtları

HİSER Projesi, özellikle bilişim, eğitim, sağlık turizmi, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemek üzere tasarlanmıştır. Her sektör için belirlenen özel kriterler, sektörün dinamiklerine, uluslararası rekabet koşullarına ve ihracat potansiyeline göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, bilişim sektöründe bir işletme için destek kriterleri, yenilikçi yazılım çözümlerinin geliştirilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirlik düzeyinin artırılması üzerine odaklanabilirken, sağlık turizminde kriterler, uluslararası akreditasyon standartlarının sağlanması ve yurtdışı pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine yönelik olabilir.

HİSER Projesi'nden faydalanmak isteyen işletmeler için belirlenen kesin bir minimum ihracat performansı şartı bulunmamakla birlikte, projenin temel amacı ihracat kapasitesini artırmak olduğundan, başvuruda bulunan işletmelerin mevcut ihracat faaliyetleri ve potansiyel ihracat hedefleri dikkate alınır. İşletmelerin geçmişteki ihracat performansları ve geleceğe yönelik ihracat stratejileri, değerlendirme sürecinde önemli birer gösterge olarak kabul edilir.

HİSER Projesi kapsamında bir işletmenin yurtdışı pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için alabileceği maksimum destek tutarı, projenin bütçesine, destek kategorisine ve işletmenin gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerin kapsamına göre değişiklik gösterir. Genel olarak, destek tutarı, faaliyetin niteliği, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve işletmenin projeye katkıda bulunma kapasitesi gibi faktörlere dayanarak belirlenir. Her bir destek kategorisi ve faaliyet için ayrı ayrı tavan tutarlar belirlenebilir.

HİSER Projesi destek başvurusu reddedilen işletmeler, başvurularının reddedilme nedenlerini detaylı bir şekilde inceleyerek eksiklikleri veya iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir. Reddedilmenin temel nedenleri arasında yetersiz proje detayları, belirlenen kriterlere uyum sağlayamama veya yeterli ihracat potansiyelinin gösterilememesi gibi faktörler bulunabilir. İşletmeler, bu eksiklikleri giderdikten sonra HİSER Projesi'ne yeniden başvurabilir veya KOSGEB, TÜBİTAK gibi diğer devlet destekli programlara başvurmayı değerlendirebilir.

HİSER Projesi destekleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları ve etkileri, projenin hedeflerine ve önceden belirlenen performans göstergelerine göre değerlendirilir. İşletmeler, faaliyetlerin sonunda detaylı bir sonuç raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu raporlar, faaliyetin hedeflere ulaşıp ulaşmadığını, elde edilen başarıları ve karşılaşılan zorlukları içerir. Değerlendirme sonuçları, işletmelere resmi bir geri bildirim olarak iletilir ve başarılı bulunan uygulamalar diğer işletmelerle paylaşılarak sektörel başarı hikayeleri olarak öne çıkarılabilir.